Begeleidingsvormen

Individuele supervisie of coaching

De redenen om coaching te gaan doen kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:
Je kunt de behoefte hebben om eens uitgebreid stil te staan bij jouw beroep of functie. Hoe zit het met het plezier in je werk? Of moet er iets bijgestuurd worden? Wat dan en hoe dan? Er hoeft dus geen sprake te zijn van een duidelijk probleem, maar bijvoorbeeld eerder van een wens om het functioneren te optimaliseren, ofwel het plezier in het werk vast te houden of verder te vergroten.
Er kan echter ook sprake zijn van een probleem: je vindt het werk niet leuk meer, misschien te zwaar of te stressvol. Of de balans tussen je werk en privéleven is zoek. Het vak is dusdanig veranderd dat je er niet meer echt van geniet. Of de samenwerking met je collega’s verloopt misschien moeizaam.

Supervisie

Supervisie is een goede methode om, gedurende een bepaalde periode en ondanks alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor jouw persoonlijk professioneel functioneren. De bespreking van je eigen werkervaringen is gericht op analyse van wat er precies gebeurd is en welke gedachten en gevoelens werden opgeroepen. Welke waarden en normen spelen bij mij een rol? Wat is hierover in algemene zin bekend? Wat vind ik daarvan en wat wil ik eigenlijk zelf? De antwoorden op deze vragen leiden vaak tot een keuze om het gedrag bij te stellen en te gaan onderzoeken en ervaren wat dat oplevert. Deze nieuwe ervaringen worden zo nodig weer verder onderzocht. Supervisie zorgt vrijwel altijd voor nieuwe energie, nieuwe inzichten en praktische veranderingen in de wijze van praktijk voeren.

Thema’s die vaak in supervisie aan bod komen:
• Conflicten met patiënten, assistentes, verpleegkundigen, collega’s
• Werkdruk; balans tussen werk en privé; angst voor fouten
• Afgrenzen van verantwoordelijkheid en taken
• Eisende en/of agressieve patiënten of familie van patiënten
• Zorg voor terminale patiënten, euthanasie
• Onzekerheid over wat nodig is voor een praktijkovername

Loopbaanbegeleiding 

Loopbaanbegeleiding is een investering in jezelf, of je nu al jarenlang werkt of aan het begin van je loopbaan staat. Wil je of moet je keuzes maken in je loopbaan, dan kan ik je hierbij houvast geven. Jouw kennis, ervaring, drijfveren en verlangens bepalen het nieuwe perspectief.
Samen met een mij onderzoek je hoe het zit met het plezier in je werk, de werk-privé balans, de werkdruk, je loopbaan tot nu toe en wat er nodig is om het leuk te houden of leuker te maken. Of om na te gaan welke eventuele volgende stap je zou willen nemen in je carrière.

Teamcoaching 

Teams vergaderen regelmatig, waarbij het dan meestal gaat over de praktische taakverdeling: wat moet er gedaan worden en wie doet wat? Maar minder vaak gaat het over de samenwerking zélf, de onderlinge communicatie of de visie van waaruit men werkt. En maar weinig teams spreken gemakkelijk over onderlinge irritaties of andere problemen in de samenwerking. Maar samenwerken vraagt onderhoud en als teamcoach kan ik daar een rol in spelen.
Mijn begeleiding kan zich richten op teambuilding, visieontwikkeling en conflictbegeleiding/mediation. De coaching kan bestaan uit een bijeenkomst feedbacktraining, of een dag visieontwikkeling in het kader van het versterken van de samenwerking. De begeleiding kan, afhankelijk van de vraag, kort of langer duren. Dat wordt in overleg afgesproken.


Algemene informatie

Werkwijze:

Het intake gesprek is geheel vrijblijvend. Als we doorgaan met het traject dan geldt dit als eerste sessie. Daarna volgen er gemiddeld 7-9 sessies met een interval van circa twee tot drie weken. Tussen onze gesprekken door ga je eventueel aan de slag met oefeningen en reflectie opdrachten waardoor je het beste resultaat zult bereiken. We evalueren tijdens het traject wat jouw behoefte is en hoe je staat ten aanzien van het bereiken van je doel. Jij bent leidend in de vorm en uitvoering van jouw coachingstraject.

Ik maak gebruik van diverse coachtechnieken, zoals Transactionele Analyse, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), RET en Voice Dialogue. De gesprekken vinden meestal plaats op een rustige en sfeervolle locatie op de Utrechtse Heuvelrug, waarbij wandelcoaching tot de mogelijkheden behoord. Indien gewenst kan dit afgewisseld worden met online coaching.

Accreditering:

Alle vormen van begeleiding voor huisartsen vallen onder geaccrediteerde nascholing met een punt per contactuur.
Begeleide intervisie is geaccrediteerd voor huisartsen en specialisten als toetsgroep-nascholing.

Tarieven:

Voor begeleide intervisie wordt 350 euro (vrijgesteld van BTW) per bijeenkomst van 2 uur berekend. 

In het geval van teamcoaching wordt voorafgaand een tarief besproken.

Voor individuele begeleiding wordt 150 euro per uur (vrijgesteld van BTW) berekend. Coaching en intervisiebegeleiding zijn volledig aftrekbaar van de belasting als nascholing.

Annuleren:

Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 48 uur van te voren. Daarna worden de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Klachtenregeling:

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en conformeer mij aan hun gedragscode en klachtenregeling.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen